Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Avskjutning

 

 

 2022 - 2023

 AVSKJUTNING

 Byte per 12.12 2022

                                           Bock     Hind       Kalv          Anv lic/ Lic.kvar

        Munsala sjöbyar            1            0            6

        Vexala                            0             0            2

        Pensala                          0             0            0

        Sylvia                             1             1            2

        Frida                               2             0            2

        Fullträff                           3             1            4

         Jeppo                             0            2            5

       TOTALT                           6             3            17        21,5/58,5

 

 

 

2021-2022

AVSKJUTNING            
15.2.2022 Samlicensdeltagarens namn  Området  Vitsvanshjort      
     areal, ha  bock hind kalv Lic. anv. Lic. kvar.
1 Munsala (sjöbyar)      27 829   5 2 7 10,5 3,5
2 Munsala (vexala)        7 266   5 3 5 10,5 9,5
3 Munsala (pensala)        5 592   0 0 0 0,0 3,0
4 Fullträff        9 487   2 0 5 4,5 7,5
5 Frida      22 619   1 4 3 6,5 8,5
7 Sylvia        3 675   2 0 2 3,0 5,0
6 Jeppo      13 934   1 1 3 3,5 4,5
  banklicenser   0 0 0 0,0 20,0
         90 402   16 10 25 38,5 61,52020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015