Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Möten:

Årsmötet 2022 uppskjutet på obestämd tid.
Praktiska frågor angående verksamheten tas upp på WhatsApp.