Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

2620.11.20

 

INFORMATION

 

Helmi-programmet startar och ska pågå till slutet av 2030.

Fullträff har en stor del av markerna på sjösidan med i programmet.

Frivilliga behövs för att bevaka och sköta om fällor.

Begränsningen av mankhöjden för drivande hund som används vid jakt på hjortdjur ändrades från nuvarande 28 centimeter till 39 centimeter; vid jakt på hjortdjur får alltså inte användas okopplad drivande hund med större mankhöjd än 39 centimeter. Användningen av större hundar effektiviserar jakten och lockar med nya hundägare i jakten på hjortdjur. Genom ändringen stöds i synnerhet kontrollen av stammen av vitsvanshjort.

Förordningsändringen träder ikraft 1.6.2019 mera information på Viltinfo.fi.

OBS! INFORMATION ANGÅENDE GÅSJAKTEN!

https://riista.fi/sv/ringduvejakten-oppnar-jaktsasongen-gasjakten-som-ifjol/

Utgående från de inventeringar som har gjorts under sommaren 2019 ser det ut som att antalet subadulta grågäss har minskat på viktiga ruggningsområden i Bottenviken. Jakten på grågås måste övervägas, om antalet grågäss ser ut att minska. Den tidigarelagda jakten på grågås (och kanadagås) på åkerområden är i första hand avsedd att minska skador på odlingar, och ska därför i första hand riktas till åkrar på vilka skörden inte har bärgats. Att skjuta stora mängder gäss från utfodringsställen bör undvikas.

Viltinfo.fi, innehåller nyttigt om jakt o vilt i Finland:  

https://www.riistainfo.fi/sv/hemsida/

Här hittar du jaktiderna 2021 - 2022:  https://riista.fi/sv/jakt/jakttider/ eller via omariista appen.

Här hittar du lokal information: http://www.nykarlebynejdens-jvf.fi/

 

RÅDJUR

Lär dig känna rådjuret:  http://riista.fi/sv/game/radjur/

Bytet, skottplats samt jägarnummer meddelas till kontaktpersonen via gsm, ej textmeddelande,  tel 044-4210639.

Max 3 djur per man!

Sköt din utfodringspunkt enligt överenskommelse.

Klädsel:  Röd väst / jacka, röd huvudbonad. Vid användning av kulvapen fordras det godkänt skjutprov.

 

RÅDJURSJAKT 2021-22:

VÅRJAKT : 16/5- 15/6- 2021,  bestäms på vårmötet 2022.

VAKJAKT : 1/9- 2020 > 15/2- 2022

JAKT MED HUND : 25/9- 2020 >31/1- 2021

Begränsningar: Vakjakt eller pyrschjakt minst 500 m från pälsdjursfarm.

Kvot: 10 vuxna och 10 kid.

Mellanmöte då resterande kvot är fylld eller senast 15/12 -2021.

Mellanmöte hölls 24/11-21. Mötet konstaterade att det ännu finns mycket rådjur i markerna.

Mötet gav en tilläggskvot på 5 stora och 5 små med betoning på bockar och kid.

Sällskapsjakten riktar in sig mera på svårjagade områden.

Nytt mellanmöte när tilläggskvoten är fylld eller när omständigheterna så kräver.

 

 

BYTE 2021-22:

05.09.2021: Vak,hon kid ( J. Ha)

25.09.2021: Drev, bock  (J.Sj)

25.09.2021: Drev, get ( D.B)

25.09.2021: Vak , bock (J. Ha)

10.10.2021: Drev, bock ( J.Sj)

02:10.2021: Drev, bock kid ( J.Sn)

03.10.2021: Drev, bock kid (M.T)

07.10.2021: Drev, bock kid (J.Sj)

10.10.2021: På vak, bock (J. Sn)

18.10.2021: På drev, get ( P. H)

18:10.2021: På drev, getkid ( D.B)

05.11.2021: På drev, get (D.B)

06.11.2021: På drev, bock ( T.W )

06.11.2021: På drev, get ( K.B )

07.11.2021: På drev, get  ( M.B )

07.11.2021:  På drev, bock ( M.B )

07.11.2021: På drev, bock ( M.Elv )

14.11.2021: På drev, bockkid ( K. W)

20.11.2021:  På drev, get  ( J. He )

21.11.2021:  På drev, get kid ( Jo.Ha )

Mellanmöte 24.11.2021.

04.12.2021 : På drev, get  ( Jo.Ha)

11.12.2021 : På drev, get (K.W )

11.12.2021 : På drev, get (Ma. Er )

26.12.2021 : På drev, bock kid ( K.W)

RÅDJURSJAKT BYTE 2022:

02.01.22 : På drev, getkid (J.Ha)

02.01.22 : På drev, bockkid (J.Ha)

02.01.22 : På drev, get (M.T)

02.01.22 :  På drev, get ( D.B)

 

 


RÅDJURSJAKT 2020-21:

VÅRJAKT : 16/5- 15/6- 2021,  bestäms på vårmötet 2021.

VAKJAKT : 1/9- 2020 > 15/2- 2021

JAKT MED HUND : 26/9- 2020 >31/1- 2021

Begränsningar: Vakjakt eller pyrschjakt minst 500 m från pälsdjursfarm.

Mellanmöte då resterande kvot är fylld eller senast 15/12 -2021.

Byte 2020-21:

15/9: Bock, på vak (J.S)

27/9: Get, på drev (J.H)

1/10: Bock, på vak (J.L)

12/10: Bock, på drev (D.B)

6/11:   Get, på vak (L.E)

10/11: Bock kid, på vak (J.S)

21/11: Get kid, på vak (M.E)

20/12: Get, på drev ( F.T )

27/12: Bock, på drev ( J.H )

30/12: Get, på drev (D.B )

1/1-21: Get, på drev ( K.W )

2/1     : Bock, på drev ( K.B )

3/1     : Get kid, på drev  (M.T )

3/1     : Bock, på drev ( J.H )

9/1     : Getkid, på drev ( K.W)

9/1     : Getkid, på drev (K.W )

17/1  : Getkid, på drev ( P.H )

31/1 :  Bock, på drev (K.B)

 

 

VITSVANSHJORT:

JAKT PÅ VITSVANSHJORT 2021-22 INLEDS  1/9, VISSA BEGRÄNSNINGAR UNDER ÄLGJAKTEN FRÅN DEN 9/10 OCH FORTSÄTTER NORMALT EFTER AVSLUTAD ÄLGJAKT FRAM TILL 15/2- 2022 (endast pyrschjakt 1/9- 25/9-21 och 1/2 - 15/2-22) .

VITSVANSHJORT JAGAS ALLTID MED JAKTLEDARE.

Samma klädsel som vid älgjakt. Alla papper i skick! Älgskytteprov mm.

Förrän du inleder hjortjakten för dagen, anmäl detta alltid med ett telefonsamtal till tel 050-3789708 (ej sms), var du/ni tänker jaga , eventuellt byte anmäls också till samma telefonnummer.

Genomgång vid Jaktstugan av vitsvansbeståndet 15/12-2021 eller när omständigheterna så kräver.

1 st vitsvanshjort / dag kan fällas av jägare i Fullträff.

1st vitsvans på hela säsongen kan fällas av gästjägare. Antal gäster enligt sunt förnuft. Värden ansvarar för att gästens jaktdokument är giltiga.

Kvot  2021- 2022: 5 bockar, 3 hindar, 8 kalvar

Fällda djur 2021- 22:

Gästjägare 1 st vitsvans :

Fullträff :

04.09.2021: Vak, bock 6 tagg ( K.S)

25.09.2021: Drev, bock kalv (T.W)

30.09.2021: Drev, bock kalv ( F.T )

02:10.2021: Drev, hindkalv (Jo.Ha)

13.10.2021: Drev, hindkalv ( M.T)

30.10.2021: Drev, tjurkalv ( L.E )

27.11.2021 : Drev, bock  8 tagg ( Ji.H)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kvot 2020- 2021: 4 bockar, 3 hindar, 10 kalvar


Fällda djur 2020- 21:

Gästjägare 1 st vitsvans :

Fullträff :

3/10:  På drev, honkalv (J.H.H )

3/10:  På drev, honkalv (K.B)

4/10:  På drev, honkalv (M.T)

23/10: På drev, bock (P.H)

25/10: På drev, honkalv (M.E)

31/10: På drev, bockkalv (M.T)

31/10: På drev, hind (K.B)

7/11:   På drev, bock (M.K)

21/11: På drev, bockkalv (J.S)

27/11: På drev, honkalv (K.W)

12/12: På drev, bockkalv (J.H)

13/12: På drev, bock ( M.T)

26/12: På drev, hind (P.H)

26/12: På drev, bock (M.T)

26/12: På drev, bockkalv (J.H)

26/12: På drev, honkalv (J.H)