Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Munsala Jaktförening

Ordförande: Mikael Nyholm

Adress:
Sjövägen 29
66970 HIRVLAX

Telefon: 050-50 51 350
E-post: nyholm.mika@gmail.com