Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Skjuttillfällen

Anvisningar funktionärer

FINLANDS VILTCENTRALS SÄRSKILDA ANVISNING GÄLLANDE SKJUTPROV UNDER UNDANTAGSPERIODEN

- Delta i skjutprovet endast om det är nödvändigt för den kommande jaktperioden.
- Delta inte i skjutprovet om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller om du misstänker att du har blivit smittad.
- Ta med dig jämna pengar för betalningen av skjutprovet.
- Övriga särskilda anvisningar (om sådant som i er jaktvårdsförening avviker från normalläge).
Allmänt om anordnande av skjutprov under undantagsperioden:

Skjutprovsexaminatorerna ska före skjutprovstillfället iaktta följande:
- Delta inte som examinator för skjutprovet om du tillhör en riskgrupp.
- Delta inte som examinator för skjutprovet om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller om du misstänker att du har smittats.
Skjutprovsexaminatorerna ska på platsen för skjutprovet:
- Skjutprovsexaminatorernas viktigaste uppgift är även under undantagsförhållanden att garantera sä-kerheten under skjutproven genom att övervaka en säker skjutvapenhantering.
- Kunder som anländer till platsen anvisas att vänta utomhus på sin anmälningstur (iaktta tillräckligt säkerhetsavstånd). De anvisas till anmälningsplatsen en åt gången.
- När en ny kund anländer till anmälningsplatsen, väntar examinatorn på säkerhetsavstånd (1–2 me-ter).
- Kunden anvisas att på ett säkert sätt på kontrollbordet placera sitt vapen, de patroner/pilar som används vid provet samt behövliga handlingar (vapentillstånd, jaktkort/smarttelefon och vid behov identitetsbevis). Låset på ett kulvapen ska vara öppet och serienumret synligt. Sedan ombeds kunden förflytta sig på säkerhetsavstånd från bordet.
- Vapnet, patronerna/pilarna och handlingarna granskas utan att man vidrör dem, och behövliga upp-gifter registreras i Oma riista och/eller i skjutprovsprotokollet.

- Kunden instrueras att vänta utomhus på sin tur att skjuta (iaktta tillräckligt säkerhetsavstånd).
- De anmälda kallas att utföra skjutprovet i tur och ordning på vanligt sätt.
- Efter skjutprovsprestationen debiteras skjutprovsavgiften antingen som kontaktlös betalning eller till exempel genom att anvisa kunden att lämna kontanter i jämna pengar på angiven plats. Efter detta ges kunden (om kunden önskar) skjutprovsintyg eller beslutsblankett så att närkontakt undviks.
- Kunden instrueras därefter att avlägsna sig från skjutbanan så fort som möjligt.

Skjuttillfällen

Jaktvårdsföreningen anordnar tillfällen att avlägga skjutprov enligt anvisningar om smittskydd.

Skjutprov endast på måndagar kl 17-21. Skjutprovets pris 20 €.

Övningsskjutning på stående/löpande älgfigur, tisdagar och onsdagar under samma direktiv som ovan. Övningsskjutning på älg,  2,50€/ serie.

Övervakare av skjutprovet 2021.

    

Måndag 5.7.2021
Henriksson Jonas (ansv.), Back Pontus, Ahlnäs Oscar
Måndag 12.7.2021
Widd Ulf-Erik (ansv.), Kuusisaari Robin, Eklund Kjell.
Måndag 19.7.2021
Laitala Markus(ansv.), Blomqvist Robert, Knuts Matts
Måndag 26.7.2021
Vesterholm Patrik(ansv.), Robert Lindwall, Blomqvist Jimmy
Måndag 2.8.2021
Backman Mathias (ansv.), Ingman David, Harald Jonas
Måndag 9.8.2021
Jenny Häger (ansv.), Sjöholm Alfred, Strengell Markus.
Måndag 16.8.2021
Misha Knutar (ansv.), Robert Kengo, Kengo Peter.

Måndag 23.8.2021
Lillqvist Johan(ans) Knuts Matias, Tapanainen Mika.
Övervakare av träningsskjutningar 2021
Övervakaren behöver inte ha intyg för skjutprov! En erfaren övervakare per kväll önskvärt.
Tisdag 6.7.2021
Jeppo jaktförening ordnar övervakare.
Onsdag 7.7.2021
Munsala älglag ordnar övervakare.
Tisdag 13.7.2021
Frida älglag ordnar övervakare.
Onsdag 14.7.2021 (100 m)
Vexala älglag ordnar övervakare.
Tisdag 20.7.2021
Frida älglag ordnar övervakare.
Onsdag 21.7.2021
Pensala älglag ordnar övervakare.
Tisdag 27.7.2021
Jeppo älglag ordnar övervakare.
Onsdag 28.7.2021 (100 m)
Sylvia älglag ordnar övervakare.
Tisdag 3.8.2021
Munsala älglag ordnar övervakare.
Onsdag 4.8.2021
Frida älglag ordnar övervakare.
Tisdag 10.8.2021
Fullträff älg ordnar övervakare.
Onsdag 11.8.2021
Munsala älglag ordnar övervakar.

Tisdag 17.8.2021 Vexala älglag övervakar

Onsdag 18.8.2021 Frida älglag övervakar

Tisdag 24.8.2021 Pensala älglag övervakar

Onsdag 25.8.2021 Fullfträff övervakar