Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

 

     

RÅDJUR.

Lär dig känna rådjuret:   ►   https://riista.fi/sv/game/radjur/

Bytet, skottplats samt jägarnummer meddelas till kontaktpersonen via WhatsApp eller tel 044-4210639 (ej textmeddelande ).

Max 3 djur per man!

Sköt din utfodringspunkt enligt överenskommelse. 

Klädsel:  Röd väst / jacka, röd huvudbonad. Vid användning av kulvapen fordras det godkänt skjutprov.

 

Rådjursjakt 2023-2024:

VÅRJAKT : 16/5>15/6- 2024,  bestäms på jaktföreningens vårmötet 2024.

VAKJAKT : 1/9- 2023 > 15/2- 2024

JAKT MED HUND : 30/9- 2023 >15/2- 2024

Begränsningar: Vakjakt eller pyrschjakt under valpningstid minst 500 m från pälsdjursfarm.

Kvot: 15 vuxna och 15 kid.

Mellanmöte då kvoten är fylld eller söndag 17/12 -2024.


BYTE 2023-24 :

18.05.23 : Vårbock på vak ( Jo.Ha)

03.10.2023: Get, vakjakt (Jo.S)

06.10.2023: Bock, vakjakt (Jo.S)

08.10.2023: Getkid, drev (Ji.H)

08.10.2023: Bock, vakjakt (Jo.Ha)

16.10.2023: Getkid, drev (J.L)

25.10.2023: Bock, vakjakt  (Jo.Ha)

04.11.2023: Get, drev (JL.Ha)

04.11.2023: Bock, drev (K.B)

19.11.2023: Bock, drev (K.W)

22.11.2023: Get, på drev (T.W)

26.11.2023: Get, på drev (L.G)

26/11.2023: Bock, vak ( Jo.Ha)

02.12.2023: Getkid, drev ( T.W)

02.12.2023: Get, drev ( J.L )

03.12.2023: Bock, drev ( D.B )

10.12.2023: Bock, drev ( J.He )

17.12.2023: Bockkid, på drev (D.B)

27.12.2023: Bock, på drev (D.B)

30.12.2023: Getkid, på drev ( J. H )

.....

21.01.2024: Get, på drev ( Ji.Ho )

21.01.2024: Getkid, på drev ( K.W )

27.01.2024: Bockkid, på drev (Ji.Ho)

03.01.2024 : Bock, på drev ( K.B )

 

 

 

Byte 22-23:

 24.09.22: Råbock 2+0 på vak ( JL.Ha)

 25.09.22: Råbock 3+3 på drev (J.He)

 01.10.22 : Råget på drev ( M.T)

 03.10.22 : Getkid på vak ( J.S)

 12.10.22 : Råbock på drev ( D.B )

 23.10.22 : Bockkid på vak ( J.S)

 23.10.22 : Råget på vak ( J. Ha)

 24.10.22 : Råbock på drev ( J.L )

 28.10.22 : Bockkid på drev ( J.He)

 30.10.22 : Getkid på drev. (K.W )

 04.11.22 : Bockkid på drev ( Joe.S )

 05.11.22 : Bockkid på drev ( D.B )

19.11.22 : Bockkid på drev ( D.B )

03.12.22 : Råbock på drev ( Ji.H )

03.12.22 :  Get kid på drev ( J.H )

11.12.22 : Råget på drev ( J. H )

15.12.22 : Bockkid på drev (P.H)

15.12.22 : Råbock på drev ( S.S )

16.12.22 : Get kid på drev (M.T)

20.12.22 : Råbock på drev ( J.He )

22.12.22 : Getkid på drev ( D.B )

23.12.22 : Råbock på drev ( J. He )

31.12.22 : Råbock på drev ( K.W )

 

01.01.23 : Bockkid på drev (D.B)

01.01.23 : Getkid på drev  (T.W)

01.01.23 : Get på drev (J.S)

22.01.23 : Bockkid  på drev ( J.H)

22.01.23 : Get på drev ( J.H)

05.02.23 : Get på drev (J.S)

18.05.23 : Bock på vak ( J.H)

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RÅDJURSJAKT 2021-22:

VÅRJAKT : 16/5- 15/6- 2021,  bestäms på vårmötet 2022.

VAKJAKT : 1/9- 2020 > 15/2- 2022

JAKT MED HUND : 25/9- 2020 >31/1- 2021

Begränsningar: Vakjakt eller pyrschjakt minst 500 m från pälsdjursfarm.

Kvot: 10 vuxna och 10 kid.

Mellanmöte då resterande kvot är fylld eller senast 15/12 -2021.

Mellanmöte hölls 24/11-21. Mötet konstaterade att det ännu finns mycket rådjur i markerna.

Mötet gav en tilläggskvot på 5 stora och 5 små med betoning på bockar och kid.

Sällskapsjakten riktar in sig mera på svårjagade områden.

Nytt mellanmöte när tilläggskvoten är fylld eller när omständigheterna så kräver.

 

 

BYTE 2021-22:

05.09.2021: Vak,hon kid ( J. Ha)

25.09.2021: Drev, bock  (J.Sj)

25.09.2021: Drev, get ( D.B)

25.09.2021: Vak , bock (J. Ha)

10.10.2021: Drev, bock ( J.Sj)

02:10.2021: Drev, bock kid ( J.Sn)

03.10.2021: Drev, bock kid (M.T)

07.10.2021: Drev, bock kid (J.Sj)

10.10.2021: På vak, bock (J. Sn)

18.10.2021: På drev, get ( P. H)

18:10.2021: På drev, getkid ( D.B)

05.11.2021: På drev, get (D.B)

06.11.2021: På drev, bock ( T.W )

06.11.2021: På drev, get ( K.B )

07.11.2021: På drev, get  ( M.B )

07.11.2021:  På drev, bock ( M.B )

07.11.2021: På drev, bock ( M.Elv )

14.11.2021: På drev, bockkid ( K. W)

20.11.2021:  På drev, get  ( J. He )

21.11.2021:  På drev, get kid ( Jo.Ha )

Mellanmöte 24.11.2021.

04.12.2021 : På drev, get  ( Jo.Ha)

11.12.2021 : På drev, get (K.W )

11.12.2021 : På drev, get (Ma. Er )

26.12.2021 : På drev, bock kid ( K.W)

RÅDJURSJAKT BYTE 2022:

02.01.22 : På drev, getkid (J.Ha)

02.01.22 : På drev, bockkid (J.Ha)

02.01.22 : På drev, get (M.T)

02.01.22 :  På drev, get ( D.B)

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


RÅDJURSJAKT 2020-21:

VÅRJAKT : 16/5- 15/6- 2021,  bestäms på vårmötet 2021.

VAKJAKT : 1/9- 2020 > 15/2- 2021

JAKT MED HUND : 26/9- 2020 >31/1- 2021

Begränsningar: Vakjakt eller pyrschjakt minst 500 m från pälsdjursfarm.

Mellanmöte då resterande kvot är fylld eller senast 15/12 -2021.

Byte 2020-21:

15/9: Bock, på vak (J.S)

27/9: Get, på drev (J.H)

1/10: Bock, på vak (J.L)

12/10: Bock, på drev (D.B)

6/11:   Get, på vak (L.E)

10/11: Bock kid, på vak (J.S)

21/11: Get kid, på vak (M.E)

20/12: Get, på drev ( F.T )

27/12: Bock, på drev ( J.H )

30/12: Get, på drev (D.B )

1/1-21: Get, på drev ( K.W )

2/1     : Bock, på drev ( K.B )

3/1     : Get kid, på drev  (M.T )

3/1     : Bock, på drev ( J.H )

9/1     : Getkid, på drev ( K.W)

9/1     : Getkid, på drev (K.W )

17/1  : Getkid, på drev ( P.H )

31/1 :  Bock, på drev (K.B)