Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Möte

Jaktföreningen Sylvia r.f

Håller höstmöte Tisdagen den 18.08 2020 kl 19.00
vid slakthuset. 
Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen.