Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Möte

Jaktföreningen Sylvia r.f

Håller årmöte onsdagen den 24.1 2024 kl 19.00
Vid Nykarleby Kraftverk .

Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen.