Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Viltvård

Begränsningar av avskjutning 2024-2025

 

OBS ! Tjäder- och fasanhöna fridlysta !

Räven lovlig 1.8. till 14.4. Skabbräv lovlig hela året.

Kontrollera begränsningar av jakttiderna på www.riista.fi. Bl.a. sädgåsen helt fridlyst 2024 och jakttiden för skogsfåglar begränsas under hösten 2024.

Grågås ska anmälas fällning i Oma riista, begränsning 2st per dag.

Medlemsavgift 30€, Årskort 50€

Dagkort 10 €/dag, gästens kvot 1 byte dock 2 sjöfåglar /dag. Ingen begränsning på duvor. Begränsade byten dras från värdens kvot.

Rådjur - Jakten avbryts vid behov. Håll jämn avskjutning mellan bock/hind/kid.

Råbock lovlig på vårjakt, besluts på årsmötet.

Inga kvoter på rådjur i övrigt, men jakten kan avblåsas vid behov. Anmälan om fällt rådjur måste meddelas till Oma Riista. Kolla också att jakten inte blåsts av.

Blyhagel förjudet på våtmarker samt 100m ifrån, se jägaren och riista.fi