Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Länkar

Viltcentralen   www.riista.fi    Kurser, www.riistainfo.fi

Vasa Kennel Distrikt   www.vasakd.fi

Finlands Jägarförbund   www.metsastajaliitto.fi

Finska Kennelklubben   www.kenneliliitto.fi

Malaxnejdens Jaktvårdsförening   malaxnejdensjvf.malax.fi/

Vörånejdens Jaktvårdsförening   www.voranejdensjvf.fi/

Vasanejdens Jaktvårdsförening   www.netikka.net/vasanejdensjvf

Jaktlerduvan    www.jaktlerduvan.fi

ÄLGOBSERVATIONSKORTET:

http://www.rktl.fi/svenska/vilt/instruktioner_och_blanketter/lgobservationskortet.html