Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Styrelsen

Ordförande                   Johan Kniivilä Kovjoki           040-546 6072
Viceordförande          Evald Nylund Ytterjeppo       0400-886 172
Kassör                       Håkan Blomqvist Nykarleby        044-285 5967
Sekreterare                Johan Villman Nykarleby        050-462 6042
  Tommy Holma Markby            0400-643 624