Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Styrelsen

Ordförande Mikael Nyholm Sjövägen 29 66970 HIRVLAX 050-505 1350
Viceordförande Tom Wiklund Gunilackvägen 54 66980 MONÅ 050-514 7258
  Simon Kengo Lokalvägen 86 66800 Oravais 050 4686589
  Tommy Hedvall Storsandsvägen 55 66970 HIRVLAX 040-840 7737
  Leif Lawast Videvägen 19 65370 VASA 050-913 1131
  Ulf-Erik Widd Vöråvägen 1055 66600 VÖRÅ 040-503 7191
  Olav Holm Södra Munsala-vägen 405 66950 MUNSALA 040-553 1935
  Frank Lillqvist Loilaxvägen 71 66950 MUNSALA 050-4422925
Sekreterare Mikael Sandin Vexalavägen 467 66950 MUNSALA 040-961 0447
Kassör Rune Karlsson Monäsvägen 393 66970 HIRVLAX 0500-162 842