Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Fredningar och fredningsområden

2022 - 2023

FREDNINGSOMRÅDEN tills isen bär: Markusholmen, Frillholmen, Nybackholmen samt Kubban (fredningen gäller ej älg och fågeljakt).

Under pågående Älg- och vitsvanshjortjakt kontrollera områden med jaktledare.

Ån till norra ändan av mellansand.

Bådan: Från Sundbergsvägen till båthamnen (västra sidan). Områden fredade för småviltjakt. 10:33, 3:18, 11:18.

Alören jakt med drivande hund tillåten från 1.9.


FREDADE VILLEBRÅD:

Tjäder, ripa, rapphöna, orrhöna.

BEGRÄNSNINGAR:

2 orrtuppar/jägare/år

2 skogsharar/jägare/holme/år

20.08 2 st andfåglar/jägare, inga dagkort 20.08

Rådjur: 4 bockar, 8 killingar och 2 smaldjur, totalt 14 djur,hälften av kvoten på vakjakt fram till 30.11.
1 rådjur/jägare, samjakt undantagen.
Ingen avskjutning vid vinterutfodrings platserna efter utfodringen påbörjats.
Kvoten av rådjur kontrolleras med kontaktpersonen.

Kontaktperson för rådjursjakt:

Misha Knutar 050 5408659

Kontaktperson för rovdjurstävling:

Tomas Salin 050 5601517