Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Styrelsen

Ordföranden                                     Alf Dahlström                                                       0504626043
Viceordföranden                           Markus Laitala                                                       0503091254
Sekreterare                                        Malin Finskas                                                          0409114132                   
Kassör                                                     Jan-Erik Nybyggar                                             0407200492
                                                                      Kaj Andersson                                                         0504675221