Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening r.f.

Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare
Mikael Sandin


Vexalavägen 467
66950 Munsala
gsm; 040-9610447

e-mail; nykarleby@rhy.riista.fi

Tillsvidare